DYP

Diploma Years Programme

İB-DP  (XI-XII sinif)

 • Beynəlxalq və milli kurikulumun inteqrasiyasına

      əsaslanan təhsildir.

 • Şagirdlərdə yaradıcı və reflektiv düşüncəni inkişaf etdirir.
 • Şagirdləri öyrənilənlərin real heyati situasiyalara tətbiqin cəsarətləndirir.
 • 6 fənn qrupunu əhatə edir.
 • Şagirdlərdə ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir.
 • Ən azı 2 dil seçimi vardır.
 • 3 fənn daha yüksək səviyyədə HL( hər biri 240 saat ).
 • 3 fənn adi səviyyədə SL( hər biri 150 saat ).
 • Extended essay
 • CAS
 • TOK

DP – də 11, 12-ci siniflərimiz fəaliyyət göstərir.

MYP və DP-də 4 xarici müəllim işləyir.