PYP

Primary Years Programme

İB-PYP  (1-5 sinif)

  • Şagirdlərdə əsasən həm sinif həm də sinifdən kənar araşdırma vərdişlərinin inkişafına yönəlib.
  • Araşdırma əsaslı təhsildir.
  • 6 mövzunu əhatə edərək bilik və bacarıqları  nkişaf etdirir.
  • Şagirdlərdə  müstəqillik və məsuliyyət hissinin aşılanmasına yönəlib.

Hal-hazırda məktəbə hazırlıq, 1, 2, 3, 4 və 5-ci siniflərimiz fəaliyyət göstərir, 1-ci sinifdə 25, 2-ci sinifdə 30, 3-cü sinifdə 24, 4-cü sinifdə 35, 5-ci sinifdə 21 şagird təhsil alır.

PYP-də 1 xarici müəllim, 9 yerli müəllim və 8 asisstent fəaliyyət göstərir.