Pilot olaraq seçilmiş müəssisələrdə “Şagird davranış qaydaları”nın tətbiq edilməsi ilə bağlı“Davamiyyət və punktuallıq” bölməsinə əsasən mütəmadi olaraq şagirdlərin dərsə davamiyyətinə ciddi nəzarət aparılır.