Müəllim heyəti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Vəliyeva Arzu Qılıncxan qızı

Vəliyeva Arzu Qılıncxan qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Səfərova Əminə Əli qızı

Səfərova Əminə Əli qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Muxtarova Şəhla Bahadur qızı

Muxtarova Şəhla Bahadur qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Ağakişiyeva Mənsurə İsrafil qızı

Ağakişiyeva Mənsurə İsrafil qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Xanməmmədova Pərvanə Məmməd qızı

Xanməmmədova Pərvanə Məmməd qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Səmədova Təranə Hacıağa qızı

Səmədova Təranə Hacıağa qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Abdullayeva Adilə Adil qızı

Abdullayeva Adilə Adil qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Ağayeva Sevinc Həmidulla qızı

Ağayeva Sevinc Həmidulla qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyət müəllimi
Əliyeva Gülsənan Şəmistan qızı

Əliyeva Gülsənan Şəmistan qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
İbrahimova Günel Məmmədtağı qızı

İbrahimova Günel Məmmədtağı qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
İbrahimova Könül Ağalar qızı

İbrahimova Könül Ağalar qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
İsmayılova Zülfiyyə Tahir qızı

İsmayılova Zülfiyyə Tahir qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Kəzımova Arzu Məzahir qızı

Kəzımova Arzu Məzahir qızı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi