Azərbaycan Respublikasında Prezident seçkiləri keçirilir.