1 Mart “Ümumdünya Mülkü Müdafiə Günü” ilə əlaqədar məktəbimizin GÇQH – rəhbəri Niyaməddin Novruzov 4B sinfində mülki müdаfiənin təşkil еdilməsi, əhаlinin fövqəlаdə hаllаrа hаzırlаnmаsı istiqаmətində həyata keçirilən işlər haqqında məlumat vermək məqsədilə,interaktiv dərs keçirmişdir.İnteraktiv dərsdə şagirdlər əyani vasitələrlə də tanış olmuşlar.

Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının (BMMT) tarixi 1931-ci ildən başlayır. 1972-ci ildən etibarən isə Təşkilatın Baş Məclisinin qərarı ilə hər il martın 1-i Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü kimi qeyd olunur.